RIKEN

Bergarike

Regent: Kung Bore Bergtagen
Kungligt huvudsäte: Drakfästet
Bergarike är det rikaste landet i De vida rikena. De bryter sten och utvinner malm, ädla metaller och mineraler. Flera av de andra rikena är beroende av Bergarikes export av till exempel järnmalm.

Björnrike

Regent: Kung Berge Björnson
Kungligt huvudsäte: Furuborg
Björnrike är känt för sin mycket framstående skogsnäring. De har så gott som alltid haft en god relation med grannlandet Älvarike. Då Björnrike aldrig haft något starkt försvar är de beroende av Älvarikes hjälp. För att stärka banden ytterligare har prins Borg Björnson vigt sig med prinsessan Halda från Älvarike.

Gunnlaugsvälde

Regent: Kung Gunnlaug den fagre
Kungligt huvudsäte: Värnhamns fästning
Gunnlaugsvälde är ett av de största och rikaste länderna i De vida rikena. De har den mäktigaste krigshären av dem alla och en framstående uppfödning av den ädla hästrasen vidrikiska varmblod. Deras strategiska placering på kontinenten ger dem dessutom en fördel i handeln med Lotusblommans riken och De ändlösa sandhavens länder. På grund av sin framgång har de fått en stark maktposition i De vida rikena.

Jötunnfjall

Regent: Jöfur Fenrir av hus Freir
Kungligt huvudsäte: Beinagrind i Skyggjahellir
Jötunnfjall är det största berget i Kolgaars kotor, en bergskedja som ligger långt uppe i norr och som delar kontinenten från hav till hav, från öster till väster. Långt ner i en gigantisk grotta inuti Jötunnfjall ligger de fallnas största stad Skyggjahellir.

Kronland

Regent: Kung Erik Älgkrona
Kungligt huvudsäte: Törnehults fästning
Kronland är till stora delar täckt av väldiga skogar som är rika på vilt. Deras huvudnäring består av timmer, hudar, hornvaror och rökt- och saltat viltkött. Då Kronland ligger längst norrut av människornas riken drabbades landet hårdast av de fallnas framfart under de stora krigen. De fallna dödade nästan alla män och pojkar, och tusentals kvinnor och barn togs som trälar. Det tog över trehundra solvarv för Kronland att återuppbygga riket. De har stora lån och befolkningsmängden är fortfarande inte vad den en gång var. Kronland har ett välutvecklat system av brevkorpar.

Kustrike

Regent: Drottning Una Tång och Salt
Kungligt huvudsäte: Bränningehus
Kustrike är De vida rikenas största sjöfararnation och har rikenas största flotta. Förutom en lång kuststräcka, med flera fjordar, består landet av många fjärdingsvägar av vindpinade hedar och otillgängliga, obeboeliga våtmarker. Kustlingarna är ett härdat folk som har vant sig vid ständiga vindar, salt vatten och karga marker. De behöver inte mycket och är helt självförsörjande.

Nidhem

Regent: Kung Skalde av Nidhem
Kungligt huvudsäte: Dävenbo hov
Nidhem är ett land skapat av förvisade krigsförbrytare. Under de stora krigen kom människornas riken överens om att sända sina nidingar till Draugmarkerna, ett ödsligt och kargt landskap bestående av tiotusentals gravhögar, där det sades att solen aldrig visade sig och där döda gick igen. Så småningom bildade krigsförbrytarna ett eget land. Nidhemmingarna är kärva och råbarkade, och deras lagar, synsätt och moral skiljer sig väsentligt från de andra rikenas.

Runland

Regent: Kung Torlak den återuppstådde
Kungligt huvudsäte: Runhälla värn
Runlänningarna är ett gåtfullt och tystlåtet folkslag som har bemästrat runornas kraft, deras hemligheter och trolldom. De är De vida rikenas skickligaste runristare, stenhuggare och skriftpräntare. De finaste runstenarna tillverkas i Runland och många av Älvarikes völvor kommer därifrån.

Tordhem

Regent: Kung Tord Tordson den sextonde (nyligen avliden)
Kungligt huvudsäte: Endast en ruin återstår (borgen har brunnit ner)
Tordhem består av stora slätter och våtmarker och är De vida rikenas minsta och fattigaste land. De har inga större tillgångar och är därför beroende av import från de andra rikena. Kung Tord Tordson den sextonde dog för något solvarv sedan och sedan dess har hans söner slagits om makten. Många svälter, landet är sönderslitet av inbördeskrig och stråtrövare härjar fritt. Historiskt har Tordhem många gånger ansatts av Nidhem.

Älvarike

Regent: Kung Amund Grip
Kungligt huvudsäte: Griphalla klint i Borgholma
Älvarike är ett av de största länderna i De vida rikena och namnet kommer från de tusentals vattendrag som korsar landskapet. För att kunna ta sig fram är det av största vikt att alla broar hålls i gott skick. Riket har många skickliga hantverkare och köpmän, och en stor hamn i handelsstaden Borgholma där de kan ta emot varor från hela världen. Tack vare sina goda land- och vattenvägar kan de sedan exportera varorna till andra länder i De vida rikena.