KARAKTÄRER

AAftonkyla: Rimturse. Frostskäggs partner.
Agnes Stennäve: Dotter till Sigismund och Estrid Stennäve. Syster till Kari.
Amund Grip: Kung över Älvarike. Amund är en av Ulv Stormvråks närmaste vänner. Han är son till Ansgar och änkling till Ragnhild. Han är far till Are, Hilda, Halda och Hulda.
Are Grip: Prins av Älvarike. Are är son till Amund och Ragnhild Grip. Han är bror till Hilda, Halda och Hulda. Are är skicklig med svärdet och en duktig ryttare.
Arngrimm Armstarke: Kung Amund Grips hirdkapten i Älvarike. Arngrimm är son till Hallvig och den avlidne skepparen Eirik Eka som var en barndomskamrat till Ulv Stormvråk. Han ser Ulv som en andra far. Ulv Stormvråk tränade upp Arngrimm till hirdman. Han har ett slagsvärd vid namn Rättskipe.
Askja: Hirdmannen Atles gråhund.
Askur: Barnhemsbarn. Askur hittades i en säck som låg och guppade vid Hedemyrs utkanter.
Asmundur: Fallen. Stormästare i alkemisternas kollegium. Fenrir brände sin hand under en av Asmundurs alkemiska demonstrationer.
Asta: Asta är dotter till drottseten Tore på Griphalla klint och syster till Sigrid.
Atle: Hirdman till kung Amund Grip i Älvarike. Atle är bekant med Ulv Stormvråk sedan de båda var unga i hirden. Hans son Alve och dennes fru driver ett värdshus vid korsningen mellan Gripvägen och Riksvägen. Atle har en gråhund vid namn Askja.       

BBalder Våg: Lagman i alltinget.
Baldor: Es. Gud av dryck, fröjd och gillen. 
Bark: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Bark var en farbonde från Kustrike, men förlorade allt då pirater sänkte hans handelsskepp.
Barr: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Barr heter egentligen Stig och är en nomad från Fjällheden.
Barri: Kusk för fångtransporter i Älvarike.
Beinir: Stråtrövare. Gorm är Beinirs ledare. Beinir är mycket stor och stark.
Berge Björnson: Kung över Björnrike. Berge är far till Borg Björnson och gift med drottning Reida.
Bild Snidare: Möbeltillverkare och träsnidare i Borgholma. Bild är en av de största mästarna inom sitt område.
Blid: Hirdman till kung Amund Grip i Älvarike.
Bore Bergtagen: Kung av Bergarike.
Borg Björnson: Prins av Björnrike. Borg är son till kung Berge Björnson och drottning Reida.
Broge Skarpyxe: Ledare för en grupp hyrsvärd vid namn ”Brogsmännen”.             

DDaga Dimskugga: Lönnmördare. Daga är lönnmördargruppen ”Systrarnas” ledare. Daga är mycket svårt ärrad i ansiktet och över händerna.

EEira: Toras barnjungfru. Eira viger sig med Ulv Stormvråk efter Iduns död och blir Toras styvmor. Eiras mor var en völva. Eira kan mycket om växter, örter och droger.
Enar Rådig: Kung Amund Grips närmsta rådgivare.
Enja av hus Freir: Fallen. Enja är mor till Fenrir, Heida och Fáfnir och vigd med Feykir. Hon är moders mor till Hafni. Enja gör vad som helst för sin son Fenrir.
Erik Älgkrona: Kung över Kronland.
Eskil: Borgvakt på Griphalla klint.
Estrid Stennäve: Husmoder. Estrid är maka till Sigismund Stennäve och mor till Agnes och Kari.

FFannlaug: Fallen. Jöfur Namas kurtisan. Fannlaug har ett hemligt förhållande med Ymir.
Fenrir av hus Freir: Fallen. Järnnäve/Jöfur. Fenrir är son till Enja och Feykir, bror till Heida och Fáfnir och morbror till Hafni. Hans far var en skicklig vandilsman. Fenrirs högra hand är brännskadad och svart. Han är tränad till vandilsman och är en duktig alkemist och svartkonstnär.
Feykir av hus Freir: Fallen. Vandilsman. Feykir är far till Fenrir, Heida och Fáfnir, och vigd med Enja. Han är faders far till Hafni.
Firn: Rimturse. Talesman.
Frein: Es. Gud av väder, vind och storm.
Frostskägg: Rimturse. Krigare. Aftonkylas partner.
Frölla: Es. Gudinna av fruktbarhet, kärlek och växtlighet.

GGard Mortelstöt: Kung Amund Grips livmedikus.
Gilling: Rådgivare till kung Amund Grip.
Gorm: Stråtrövarhövding. Gorm är son till Holmfrid.
Gren: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Gren beskyddas av trälen Löv. Gren kommer från länderna bortom haven.
Gudmund: Gudmund är son till Ingeborg.
Gumme Silverstäd: Guld- och silversmed i Borgholma. Gumme är vida känd för sin fantastiska talang.
Gunne: Borgvakt på Griphalla klint.
Gunnlaug den fagre: Kung över Gunnlaugsvälde.
Göte: Borgvakt på Griphalla klint.

HHafni av hus Freir: Fallen. Fenrirs väpnare/vandilsman. Hafni är son till Heida och systerson till Fenrir.
Haki av hus Vignir: Fallen. Vakt i Beinagrind. Haki är son till Vilis.
Halda Björnson (född Grip): Prinsessa av Björnrike. Halda är dotter till Amund och Ragnhild Grip. Hon är syster till Are, Hilda och Hulda. Hon är den äldsta i syskonskaran. Halda är vigd med prins Borg Björnson av Björnrike.
Halvar: Huskarl på Griphalla klint. Halvar är far till stallpojken Sten. 
Halvar Vakare: Skogsvaktare i Grönmården. Far till Helge.
Heida av hus Freir: Fallen. Heida är dotter till Enja och Feykir, syster till Fenrir och Fáfnir och mor till Hafni. 
Helge Vakare: Son till Halvar Vakare.
Helgi Halt: Lagman i alltinget. Helgi är ålderman i tinget.
Hella: Es. Underjordens (Dimmurgaards) gudinna.
Hilda Grip: Prinsessa av Älvarike. Hilda är dotter till Amund och Ragnhild Grip. Hon är syster till Are, Halda och Hulda. Hon är den yngsta i syskonskaran.
Hjalte: Barnhemsbarn. Hjalte är Tyrs favorit bland pojkarna på barnhemmet i Hedemyr.
Hjördis: Huvudkokerska i det norra tornets kök på Griphalla klint.
Holmfrid: Gorms mor. Holmfrid tror bara det bästa om sin son.
Hornfager: Rimturse. Konstnärlig ledare. Skapat Skimrande skogen.
Hulda Grip: Prinsessa av Älvarike. Hulda är dotter till Amund och Ragnhild Grip. Hon är syster till Are, Halda och Hilda. Hon är den prinsessa som Tora ser upp till mest.

IIdun Stormvråk: Ulv Stormvråks maka och Toras moder.
Ingeborg: Mjölnarfru. Ingeborg är änka till mjölnaren Håkan och mor till Gudmund. Ingeborg har gård och kvarn på en kulle utanför Borgholma.
Isarr: Fallen. Skyggjahellirs högsta vaktkapten. Isarr är bror till Isdis. Isarr blev utnämnd till vaktkapten efter Refur.
Isdis av hus Isafold: Fallen. Rådgivare. Isdis är syster till Isarr. Hon tillhör den krets som konspirerade tillsammans med Fenrir för att störta jöfur Nama.

JJoar: Dräng. Ulv Stormvråks dräng på hans gård i Vargavad. Joars far är en getbonde som har en gård en halv dagsritt från Vargavad.
Järven: Ulv Stormvråks följeslagare. Ulv Stormvråk räddar järvens liv. Därefter följer den honom troget.

KKara: Lönnmördare. Daga Dimskugga är syster Karas ledare. Kara kan mycket om gifter och droger.
Kari Stennäve: Kari är son till Sigismund och Estrid Stennäve, och bror till Agnes.
Katla Kallasdotter: Etikettlärare.
Kotte: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Kotte är en nomad från Fjällheden.
Krok: Hirdman till kung Amund Grip i Älvarike. Ulv Stormvråk hjälpte Krok bort från ett liv som stråtrövare och hasardspelare, och såg till att han blev tränad till hirdman. Krok är mycket troende och har Kyrims korslagda runyxor tatuerade över skalpen.
Kvist: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Kvist heter egentligen Kettil och är en nomad från Fjällheden.
Kyrim: Es. Gud av jord och sten. 

LLav: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Lav heter egentligen Gunnar och är en nomad från Fjällheden.
Laugi: Fallen. Vandilsman. Laugi saknar båda sina händer sedan Fenrir högg av dem.
Löv: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Löv har tagit sig an trälen Gren. Löv kommer från länderna bortom haven. Han är en tatuerad krigare.

MMarel av hus Margrímur: Fallen. Herremännens överhuvud. Marel tillhör den krets som konspirerade tillsammans med Fenrir för att störta jöfur Nama.

NNama: Fallen. Jöfur. Nama besegrade en gång i tiden jöfur Fell för att själv bli härskare.
Nara: Es. Månen. Mörkrets och skuggornas gudinna. Nattens härskarinna.
Njalar: Es. Havets och vattnets gud. 
Njord Segersköld: Griphalla klints vaktkapten. Njord är vigd med Viborg. Rykten går om att Njord är odödlig.

OOda: Es. Allmodern.
Odd: Es. Ödets och slumpens gud.
Orm: Stråtrövare. Gorm är Orms ledare och enda riktiga vän. Orm ser sin samling av dolkar och knivar som familj.

PPetur av hus Prior: Fallen. Överbefälhavare och herreman. Petur tillhör den krets som konspirerade tillsammans med Fenrir för att störta jöfur Nama.

RRagnhild Grip: Tidigare drottning över Älvarike. Ragnhild var maka till Amund Grip. Hon är mor till Are, Hilda, Halda och Hulda. Ragnhild dog i barnsäng när hon födde Hilda.
Ragnvald Runsmed: Runlärare. Ragnvald har ett långt bockskägg och kallas därför för ”Geten” bakom hans rygg.
Refur: Fallen. Skyggjahellirs högsta vaktkapten.
Reifnir: Fallen. Svartkonstlektor. Reifnir är Fenrirs gamla svartkonstlektor. Reifnirs gand består av en svart metallstav, vars topp kröns av en ornamenterad vätteskalle med rubiner i ögonhålorna.
Rimskölde: Rimturse. Ansvarar för tursarnas försvar.
Ris: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Ris kommer från länderna bortom haven. Han är en kastrat.

SSaga: Lönnmördare. Daga Dimskugga är syster Sagas ledare. Saga är albino och ormmänniska.
Sigismund Stennäve: Länderman. Sigismund är en mycket nära vän till Ulv Stormvråk. Han är vigd med Estrid och far till Agnes och Kari. Sigismunds härad ligger på Jungfruheden i Älvarike.
Sigrid: Sigrid är dotter till drottseten Tore på Griphalla klint och syster till Asta.
Sigur av hus Valgeir: Fallen. Köpman och upprorsmakare. Sigur är Ymirs farbror.
Skalde av Nidhem: Kung över Nidhem.
Skare: Rimturse. Jaktmästare.
Sloke: Dryckesmästare på Griphalla klint.
Snöhjärta: Rimturse. Medicinman. Snöhjärta är den äldste av rimtursarna.
Sorg: Uggla. Odas vän och ögon.
Sten: Stallpojke på Griphalla klint. Sten är son till huskarlen Halvar. Sten är förtjust i Tora.
Stubbe: Träl i kalkeksskogarna hos de fallna. Stubbe kommer från Kronland och blev såld av storbonden som träl. Han är svårt brännskadad.
Sverker: Stråtrövare. Gorm är Sverkers ledare.
Synja: Es. Solen. Ljusets gudinna.

TTora Stormvråk: Dotter till skattemästare Ulv Stormvråk och den mördade Idun. Eira är hennes styvmor. Hon är mycket god vän med Agnes Stennäve. Tora är liten och smidig.
Tord Tordson den sextonde: Kung över Tordhem.
Tore: Drottsete på Griphalla klint. Tore är far till Asta och Sigrid.
Torim: Es. Gud av blod och stål. Gudarnas smed.
Torkil: Herse över Hedemyr. Torkil är son till kvacksalvaren Torkel Knipslug.
Torlak den återuppstådde: Kung över Runland.
Toste Gryt: Huvudkock på Griphalla klint. Toste är vida firad för sin kokkonst.
Tostig: Fångvaktare på Griphalla klint. Tostig var en gång vaktkapten Njord Segersskölds högra hand, men förpassades till fängelsehålorna efter en opassande kärlekshistoria med Njords bortlovade syster.
Trudin: Es. Turens och lyckans gud.
Tyr den fromme:
Barnhemsföreståndare. Tyr driver ett barnhem i Hedemyr där han tränar upp barnen i olagliga aktiviteter.

UUlv Stormvråk: Älvarikes skattemästare. Far till Tora Stormvråk. Son till hirdmannen Björn Stormvråk och hans hustru Torun. Vigd med Idun och senare Eira. God vän med kung Amund Grip och ländermannen Sigismund Stennäve. Ulv var tidigare kung Amund Grips hirdkapten. Han lider av kroniska smärtor och haltar efter en svår skada i benet som aldrig vill läka.
Una Tång och Salt: Drottning över Kustrike.
Unn: Barnhemsbarn. Unn är Tyrs favorit bland flickorna på barnhemmet i Hedemyr.

VVeiga av hus Vigsteinn: Fallen. Alkemist. Veiga är syster till konstnären Valur och den avlidne stadsvakten Vigmar. Hennes moder är död. Veiga är en mycket skicklig alkemist, bågskytt och helare.
Viborg Segersköld: Viborg är Njord Segerskölds maka.
Vida och Ve: Vargar.
Vidar: Fallen. Tortyrmästare.

YYmre: Es. Läkekonstens och hälsans gud.

ÅÅkarson: Kusk på Griphalla klint.